Komanda za podrsku

Kandidati na Osnovnoj oficirskoj obuci na Ljetnom kampusu 2015 – Makedonija

9.7.2015

U Centru za obuku “Pepelište-Krivolak” u Makedoniji, u periodu od 29.06. do 09.07.2015. godine u organizaciji Vojne akademije Ministarstva odbrane Makedonije realizuje se 6. Ljetni kampus.

Na navedenoj aktivnosti učestvuju i kandidati za oficire II klase OS BiH. Pored kandidata iz OS BiH učestvuju kadeti i studenti još iz 9 zemalja od kojih su neke punopravne članice NATO-a, a neke Partnerstva za mir.

Tokom kampusa obrađivat će se tematski sadržaji iz ličnog naoružanja, kopnene navigacije, taktičke borbene radnje sa borbenim vozilom pješadije – APC, improvizovana eksplozivna sredstva – IED, operacije helikopterom – transport, pregovaranje i medijacija, odnosi s javnošću – medija trening. Također, poseban akcenat će biti na tematici iz postkonfliktnih akcija, prilagođavanje društva miru. Pored vojnih sadržaja tokom kampusa realizuje se i kulturno sportska aktivnost.

Info- KOiD