Komanda za podrsku

Obilazak i prva posjeta novog komandanta NATO štaba Sarajevo Komandi podrške OS BiH u kasarni “Kozara”, Banja Luka

14.10.2015

Komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Giselle M. Wilz posjetila je 13.10.2015. godine Komandu za podršku OS BiH, u okviru planskog obilaska i prve posjete komandama i jedinicama OS BiH na lokaciji „Kozara“ u Banja Luci. Brigadnog generala Giselle Wilz je primio komandant KP OS BiH general major Husein Tursunović.

Tokom radnog dijela posjete brigadnom generalu Giselle M. Wilz informativne brifinge prezentovali su komandant KUP-a brigadir Zoran Dunović, komandant KOiD-a brigadir Ilija Petrović i NŠ KL-e pukovnik Božo Skopljaković. Komandant NATO-a u BiH upoznata je sa trenutnim stanjem u komandi i jedinicama KP OS BiH, trenutnim logistčkim operacijama, statusu institucionalne obuke i centrima za obuku te težišnim zadacima za naredni period po pitanjima personala i prijema vojnika i oficira iz civilstva.

Brigadni general Giselle M. Wilz, nakon razgovora i razmjenе iskustava sa komandantom KP OS BiH general majorom Huseinom Tursunovićem i komandantima potčinenjih jedinica, se zahvalila komandantu KP OS BiH na dobrodošlici, izražavajući zadovoljstvo posjetom, prezentiranim informacijama i statusu realizacije planiranih aktivnosti KP OS BiH za 2015/2016. godinu.