Komanda za podrsku

Radna posjeta visoke delegacije Ministarstva odbrane BiH Komandi podrške OS BiH u kasarni ”Kozara”, Banja Luka

16.10.2015

U skladu sa Planom obilazaka i radnih posjeta visoke delegacije Ministrastva odbrane BiH i Zajedničkog štaba OS BiH komandama i jedinicama OS BiH, zamjenik ministra odbrane za politiku i planove dr. Emir Suljagić i zamjenik ministra odbrane za upravljanje resusrsima gospodin Boris Jerinić, 15.10.2015. godine, boravili su u Komandi za podršku OS BiH na lokaciji “Kozara”, Banja Luka.

Prijem visoke delegacije upriličen je ispred komande KP OS BiH od strane komandanta KP OS BiH general majora Huseina Tursunovića, komandanta OK OS BiH general majora Dragana Vukovića, zamjenika komandanta KP za operacije brigadnog generala Marka Sojčića, zamjenika komandanta KP za resurse brigadnog generala Gojka Kneževića i kompletnim rukovodećim starješinskim kadrom Komande za podršku OS BiH.

Nakon kratkog prijema, komandant KP OS BiH general major Husein Tursunović je, kroz informativni brifing i prezentaciju, informirao zamjenike ministra odbrane BiH sa trenutnim stanjem u komandi i jedinicama KP OS BiH, logistčkim operacijama, statusu institucionalne obuke, personala i prijema vojnika i oficira iz civilstva.

Težišno, kroz prezentirane informacije i pokazatelje, komandant KP OS BiH je naglasio zadatke za naredni preiod sa posebnim prioritetom na realizaciju 100%-ne inspekcije na lokacijama KL/KP OS BiH, te problemima koji su izraženi u proteklom periodu tokom realizacije postavljene misije, kao i načinu prevazilaženja istih.

Kroz diskusiju i u svojim izlaganjima zamjenici ministra odbrane BiH potvrdili su prioritete i zahtjeve za razmatranje na nivou MO BiH za naredni period, a sa naglaskom na usaglašavanje sistema održavanja i nabavki u cilju veće operativnosti i efikasnosti jedinica podrške.

Info-KP OS BiH