Komanda za podrsku

Obilazak i nastupna posjeta novog odbrambenog atašea SAD Komandi podrške OS BIH u kasarni “Kozara” Banja Luka

9.11.2015

Nastupna posjeta odbrambenog atašea SAD u BiH, brigadira Marka Karasa 05.11.2015.godine u kasarni “Kozara” u Banja Luci, označava nastavak kontinuirane vojne saradnje po pitanjima savjetovanja i obuke pripadnika po različitim segmentima, a prvenstveno kroz IMET program.

Cilj ove posjete je upoznavanje sa najvišim vojnim rukovodstvom u KP OS BiH , te komandama i jednicama koje su smještene u kasarni “Kozara”, Banja Luka.

Odbrambenog atašea SAD u BiH, brigadira Marka Karasa primio je komandant KP OS BiH, general major Husein Tursunović, sa svojim zamjenikom za operacije brigadnim generalom Markom Stojčićem i komandantom Komande za upravljanje personalom brigadirom Zoranom Dunovićem.

Brigadira Marka Karasa, general major Husein Tursunović informisao o izvršenim zadacima i postignutim rezultatima u radu, trenutnim operacijama koje se realizuju u komandama u jednicama KP OS BiH, kao i viziji komandanta KP OS BiH o prioritetima daljeg angažovanja i saradnje po pitanjima obuke, personala i logističkih operacija koje su u nadležnosti KP OS BiH.

Odbrambeni ataše SAD u BiH, u svom obraćanju je izrazio zadovoljstvo na prijemu i dosadašnjim realizovanim aktivnostima u okviru bilateralnih sporazuma dviju država, te naglasio punu podršku i nastavak intenzivne vojne saradnje u narednom periodu.

info-KP OS BiH