Komanda za podrsku

“Balkanski mostovi 2015” u okviru projekta SEEETN

1.12.2015

Međunarodna vježba "Balkanski mostovi 2015" uspješno je realizovana u periodu od 23. do 27.11.2015. godine na lokaciji kasarne “Mika Bosnić” na Manjači.

Vježba je bila aktivnost koja nije bila planirana u GPO za 2015. godinu i uspješno je realizovana u okviru projekta SEEETN (Mreža za obuku i vježbe zemalja jugoistočne Europe) u okviru B9 inicijative. Centar vježbe nalazio se u Bugarskoj.

Zadatak SEEETN inicijative je osiguranje konekcije simulacijskih centara koje imaju JCATS sisteme za izvođenje zajedničke simulacijske vježbe zemalja B9 inicijative.

Na međunarodnoj vježbi „BALKAN BRIDGES 2015“ iz sastava OS BiH učestvovalo je 8 pripadnika CBS/KOiD, jedan pripadnik VOB i jedan oficir za vezu u komandi multinacionalne brigade u Sofiji, R. Bugarska. OS BiH su na vježbi učestvovale u ulozi CIMIC voda na JCATS sistemu.  

Info- KoiD