Komanda logistike

Vojno-diplomatski predstavnici posjetili Komandu logistike u Doboju

10.6.2011

U okviru planiranih obilazaka komandi i jednica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dana 9. juna 2011. godine vojno-diplomatski predstavnici akreditirani u Bosni i Hercegovini boravili su na lokacijima OS BiH „Vojvoda Radomir Putnik“ i „3. maj“ u Doboju.

U okviru planiranih obilazaka komandi i jednica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dana 9. juna 2011. godine vojno-diplomatski predstavnici akreditirani u Bosni i Hercegovini boravili su na lokacijima OS BiH „Vojvoda Radomir Putnik“ i „3. maj“ u Doboju. 

U posjeti su bili predstavnici iz Grčke, Kine, Rumunije, Ruske Federacije, Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španije, Turske, Ukrajine i Velike Britanije.

Gosti su tokom informativnog brifinga upoznati sa aktivnostima pripadnika Komande logistike, strukturom, redovnim i težišnim zadacima kao i načinom uništavanja municije i minsko – eksplozivnih sredstava na lokaciji radionice za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava na lokaciji OS BiH, „3. maj“ Doboj.

Komanda za logistiku