Komanda logistike

Logistička podrška rotaciji 4.pješadijske brigade

12.7.2011

Pripadnici 4. bataljona logističke podrške, čije sjedište je u Čapljini, u periodu od 04. do 11. jula 2011.godine osigurali su i pružili punu logističku podršku Komandi 4. pješadijske brigade pri izvršenju rotacijske vježbe na poligonu Centra za borbenu obuku na Manjači kod Banja Luke.

Pripadnici 4. bataljona logističke podrške, čije sjedište je u Čapljini, u periodu od 04. do 11. jula 2011.godine osigurali su i pružili punu logističku podršku Komandi 4. pješadijske brigade pri izvršenju rotacijske vježbe na poligonu Centra za borbenu obuku na Manjači kod Banja Luke.

Podrška se prvenstveno izražavala kroz pružanje usluga u transportu ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava, segmentima održavanja i opsluživanja kao i u sanitetskoj i infrastrukturalnoj podršci.

Visok stepen profesionalnosti pri izvršavanju zadataka omogućio je da, kao i do sada, navedena aktivnost bude uspješno realizirana.


Info- Komanda za logistiku