Komanda logistike

Održan 10. kongres ECRAF-a

20.9.2011

U periodu od 13.09. do 16.09.2011.g. u Pragu, Republika Češka, održan je 10. Kongres ECRAF-a (Evropska komisija za sigurnost na putevima u oružanim snagama), u čijem radu su aktivno učestvovali predstavnici MO BiH i OS BiH.

U periodu od 13.09. do 16.09.2011.g. u Pragu, Republika Češka, održan je 10. Kongres ECRAF-a (Evropska komisija za sigurnost na putevima u oružanim snagama), u čijem radu su aktivno učestvovali predstavnici MO BiH i OS BiH: gospodin Mehmed Konaković iz Odsjeka za saobraćaj i transport MO BiH i pukovnik Ernes Heleg iz Komande logistike.

Neposredno prije održavanja kongresa, održan je 3.sastanak Izvršnog komiteta ECRAF-a, čiji je član pukovnik Ernes Heleg.
Na kongresu je učestvovalo ukupno 34 delegata iz 17 zemalja (Austrija, Belgija, BiH, Češka, Danska, Njemačka, Holandija, Hrvatska, Izrael, Norveška, Poljska, Slovačka, Srbija, Španija, Švajcarska, Švedska, i Velika Britanija).
Glavne teme kongresa bile su:
- Risk assessment u oblasti vojne bezbjednosti saobraćaja
- Korištenje simulatora u obuci vojnih vozača.
Uz aktivno učešće u prezentacijama i diskusijama na kongresu, učesnici kongresa su imali priliku da posjete Školu za obuku vozača borbenih i neborbenih vozila kao i Institut za saobraćaj i transport Oružanih snaga Češke u gradu Vyškov, gdje su imali priliku da se upoznaju i praktično isprobaju simulatore za obuku vozača borbenih i neborbenih vozila, pri čemu je izvršena i prezentacija mogućnosti i sposobnosti vojnih teretnih m/v TATRA 810 i TATRA 815. (Napomena: TATRA 815 inače se koristi i u Oružanim snagama BiH).

Prisustvom ovom događaju, MO i OS BiH su nastavili aktivno učešće u radu ECRAF-a kao najznačajnije vojne organizacije po pitanju sigurnosti vojnog saobraćaja, što zajedno sa učešćem pukovnika Helega u dvogodišnjem radu petočlanog Izvršnog komiteta ECRAF-a predstavlja znak da su MO i OS BiH priznati na međunarodnom vojnom planu kao značajan faktor u oblasti vojnog transporta i vojne sigurnosti saobraćaja, čime se ujedno vrši i međunarodna promocija BiH.

Stečena su nova iskustva iz oblasti vojne sigurnosti saobraćaja i obuke vozača, što će biti osnov da se u narednom periodu na nivou Komande logistike i KOiD-a preduzmu određene mjere i aktivnosti na unapređenju obuke vozača i unapređenju stanja sigurnosti saobraćaja u OS BiH.

Osim toga, Bosna i Hercegovina će biti domaćin 5.sastanka Izvršnog komiteta ECRAF-a u maju 2012.g. i 12.kongresa ECRAF-a u septembru 2013.godine, čime je Oružanim snagama BiH odato priznanje za dosadašnji rad i angažovanje u ECRAF-u, a ujedno se MO BiH i OS BiH promovišu kao respektabilan i međunarodno priznat subjekt u području sigurnosti vojnog saobraćaja.

Info - Komanda logistike OS BiH