Komanda logistike

Završena druga faza obuke Centra za kontrolu kretanja

21.9.2011

U povodu završetka druge faze obuke Centra za kontrolu kretanja (CKK) Komande logistike/KP OS BiH, u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju je 19.09.2011.godine upriličena skromna ceremonija, na kojoj su za 9 oficira iz sastava CKK/KL uručeni certifikati o uspješno završenoj obuci i položenom završnom ispitu iz oblasti pomorskog i zračnog vojnog transporta.

U povodu završetka druge faze obuke Centra za kontrolu kretanja (CKK) Komande logistike/KP OS BiH, u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju je 19.09.2011.godine upriličena skromna ceremonija, na kojoj su za 9 oficira iz sastava CKK/KL uručeni certifikati o uspješno završenoj obuci i položenom završnom ispitu iz oblasti pomorskog i zračnog vojnog transporta.
Obuku je realizovao Mobilni trening tim (MTT) Poljskih oružanih snaga iz sastava EUFOR-a u sastavu potpukovnik Mariusz Pasiek i kapetan Piotr Ciećko iz Nacionalnog centra za koordinaciju kretanja u Varšavi.

Svečanosti uručenja certifikata prisustvovali su predstavnici Glavne komande EUFOR-a na čelu sa potpukovnikom Ronald van Essen koji je u prigodnom obraćanju pohvalio rad i zalaganje polaznika obuke i čestitao na pokazanom nivou znanja, čime je CKK/KL stekao potreban nivo obučenosti i osposobljenosti za izvršavanje funkcionalnih zadataka transportnog sistema.
Ovim certifikatima je potvrđena potpuna obučenost i osposobljenost oficira iz CKK za obavljanje poslova i zadataka iz oblasti planiranja, organizacije, izvršenja i kontrole transporta po NATO načelima i doktrini.

U ime Komandanta Komande logistike, domaćini prigodne svečanosti brigadir Muradif Ahmetović - načelnik CKK i pukovnik Ernes Heleg – PNŠ za logistiku KL, iskazali su zahvalnost predstavnicima Glavne komande EUFOR-a na uloženim naporima u pomoći Oružanim snagama BiH u postizanju željenog nivoa obučenosti i ospobljenosti oficira u CKK, a posebnu zahvalnost iskazali su članovima Mobilnog trening tima (MTT) iz sastava Poljskog kontigenta EUFOR-a na uloženom trudu i naporu u kvalitetnoj realizaciji obuke na postizanju zadatih standarda iz oblasti planiranja, organizacije, izvršenja i kontrole vojnog transporta u međunarodnom okruženju.

Info – Komanda logistike