Komanda logistike

Kurs „Kondiciranje znanja LOGFAS operatora i koirsnika“

4.4.2014

U kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju u organizaciji Komande logistike je 31.03.2014.godine počeo sa realizacijom prvi kurs „Kondiciranje znanja LOGFAS operatora i korisnika“.

Kurs pohađa 18 polaznika  iz komandi i jedinica OS BiH, a kurs traje 5 radnih dana (31.03. do 04.04.2014.godine).

Ovaj kurs predstavlja nastavak aktivnosti na osposobljavanju pripadnika OS BiH u korištenju LOGFAS-a kao NATO alata za podršku logističkih aktivnosti, a kao jedan od koraka na putu pune implementacije LOGFAS softverskog paketa u OS BiH i uvođenja automatizacije u logističke aktivnosti.

Kurs je planiran Godišnjim planom obuke za 2014.godinu, a cilj kursa je da se izvrši kondiciranje znanja pripadnika OS BiH koji su u prethodnim godinama završili neki od LOGFAS kurseva u zemlji i inostranstvu, kako bi se održao potreban nivo znanja za uspješnu implementaciju LOGFAS softverskog paketa u OS BiH.

Ovaj kurs se realizuje u dva termina u 2014.godini, a isti će pohađati svi pripadnici OS BiH koji su u prethodnim godinama završili neki od LOGFAS kurseva u zemlji i inostranstvu. Kurs izvode instruktori LOGFAS-a iz Komande logistike.

info-KL