Komanda logistike

Realizovan „Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatore“ za pripadnike jedinica OK OS BiH

9.6.2014

Na zahtjev Komandanta OK OS BiH, u periodu od 02.06. do 06.06.2014. godine, u LOGFAS kabinetu Komande logistike u kasarni VRP Doboj u organizaciji Komande logistike realizovan je „Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatore“ za pripadnike jedinica iz sastava OK OS BiH.

I pored otežanih uslova zbog posljedica poplava koje su prošli mjesec pogodile područje Doboja, pripadnici KL na čelu sa direktorom kursa pukovnikom Ernesom Helegom i tim instruktora (kapetan Selvedin Kulašin, poručnik Dragan Đukić, poručnik Željan Radonjić i voj.I kalse Bojan Dujković) su uspjeli obezbijediti optimalne uslove za uspješnu realizaciju ovog kursa, sa ciljem da se izvrši certificiranje dijela pripadnika iz jedinica OK OS BiH za buduću implementaciju LOGFAS logističkog informacionog sistema i u jedinicama OK OS BiH.

Certifikate o uspješno završenom kursu polaznicima kursa uručio je načelnik Štaba komande logistike brigadir Marijan Pejić, koji je u svom obraćanju, pоred ostalog, svim polaznicima kursa zaželio uspješan rad na budućem korištenju LOGFAS softverskog paketa u svakodnevnom radu logističkih organa u jedinicama iz sastava OK OS BiH.

 „Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatore“ je kurs iz programa obuke u NATO školi za komunikacije i informacione sisteme (NCISS Latina, Italija) i ima za cilj obuku u korištenju dijela LOGFAS softverskog paketa koji se odnosi na logističko izvještavanje (LOGREP).

Ovaj kurs je po sadržaju, formi, temama i načinu izvođenja, identičan NATO kursu „LOGREP Basic Course“ (NCISS kod: 226) koji realizuje NATO škola NCISS Latina, Italija.

Kurs realizuju instruktori iz OS BiH koji su prethodno certificirani od NATO škole NCISS, tj. koji su završili NATO LOGREP instruktorski kurs (LOGREP TTT).

Kurs ima za cilj obuku logističkog personala u korištenju LOGFAS softverskog paketa, i to njegovog dijela (modula) LOGREP, u cilju podrške u radu organa logistike u organizovanju, kontroli i analiziranju logističkih podataka i potreba komandi i jedinica, što uključuje i uloge u planiranju, koordinaciji, analiziranju i izvršenju logističke podrške, kako na nacionalnom nivou tako i u NATO vježbama i operacijama.

Od strane NATO škole za komunikacije i informacione sistem (NCISS) Latina, Italija, ovaj kurs zvanično je priznat kao NATO kurs i za polaznike ovog kursa u organizaciji Komande logistike, certifikati će biti dodijeljeni i od strane NATO škole NCISS Latina, Italija. Svi polaznici koji uspješno završe ovaj kurs ulaze u NATO bazu certificiranih LOGFAS operatora.

Info- KL