Komanda logistike

Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatore, klasa 14-2

25.9.2014

Dana 22.09.2014. godine, u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju, u organizaciji Komande logistike sa realizacijom je počeo „Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatore-14-2“.

Kurs pohađa 23 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH, a kurs traje 5 radnih dana (od 22.09. do 26.09.2014. godine).

U ime komandanta Komande logistike, kurs je zvanično otvorio i polaznicima i instruktorima se obratio načelnik Centra za kontrolu kretanja pukovnik Ernes Heleg, koji je u svom obraćanju posebno istakao značaj obuke u korištenju LOGFAS softverskih alata kao polazne osnove za automatizaciju logističkih procesa u planiranju i izvještavanju o potrebama, zalihama, operativnosti i dostupnosti materijalnih sredstava. Na kraju svog obraćanja, pukovnik Heleg je svim polaznicima zaželio uspješan rad i usvajanje novih znanja.

„Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatore“ je kurs iz programa obuke u NATO školi za komunikacije i informacione sisteme (NCISS Latina, Italija) i ima za cilj obuku u korištenju dijela LOGFAS softverskog paketa koji se odnosi na logističko izvještavanje (LOGREP – Logistics Reporting).
Ovaj kurs je po sadržaju, formi, temama i načinu izvođenja identičan NATO kursu „LOGREP Basic Course“ (NCISS kod: 226) koji realizuje NATO škola NCISS Latina, Italija.

Kurs realizuju instruktori iz OS BiH koji su prethodno certificirani od NATO škole NCISS, tj. koji su završili NATO LOGREP instruktorski kurs (LOGREP TTT).
Kurs ima za cilj obuku logističkog personala u korištenju LOGFAS softverskog paketa, odnosno, njegovog dijela (modula) LOGREP, u cilju podrške u radu organa logistike u organizovanju, kontroli i analiziranju logističkih podataka i potreba komandi i jedinica, što uključuje i uloge u planiranju, koordinaciji, analiziranju i izvršenju logističke podrške kako na nacionalnom nivou, tako i u NATO vježbama i operacijama.

Kurs se realizuje u potpuno opremljenom LOGFAS kabinetu, metodama prezentacija, instrukcija, praktičnog rada na računaru i rješavanja zadataka (vježbi) na računaru.
Nakon uspješno završenog kursa, polaznici kursa dobijaju certifikat sa kvalifikacijom „LOGREP operater“.

Ovaj kurs koji se realizuje u četiri termina u ovoj godini za pripadnike OS BiH, od strane NATO škole za komunikacije i informacione sistem (NCISS) Latina, Italija, zvanično je priznat kao NATO kurs i za polaznike ova četiri kursa u organizaciji Komande logistike, certifikati će biti dodijeljeni od strane NATO škole NCISS. Svi polaznici koji uspješno završe ovaj kurs ulaze u NATO bazu certificiranih LOGFAS operatora.

Info-Komanda logistike