Komanda logistike

Posjeta Komandanta NATO štaba Sarajevo Komandi logistike u Doboju

20.10.2014

Komandant NATO štaba Sarajevo, general Christopher Petty sa saradnicima je, dana 17.10.2014. godine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati posjetio kasarnu „Vojvoda Radomir Putnik“ i Radionicu za održavanje i uništenje MiMES u Doboju.

Goste je primio komandant Komande logistike, brigadir dr. Rusmir Mrković i upoznao ih sa misijom, strukturom i težišnim zadacima KL.

Prilikom posjete Centru za materijalni menadžment, pukovnik Amir Suljanović je prezentovao zadatke i obaveze Centra po sekcijama.

Pukovnik Ernes Heleg je prezentovao mogućnosti i stepen implementacije logističkog softverskog paketa LOGFAS u OS BiH, kao i zadatke i obaveze Centra za kontrolu kretanja.

Na kraju je general Christopher Petty, u pratnji brigadira dr. Rusmira Mrkovića, posjetio i  Radionicu za održavanje i uništenje MiMES u Doboju gdje su ga brigadir Radovan Jović, komandant Glavne logističke baze, i pukovnik Savo Aničić, upravnik Radionice, upoznali sa načinom delaboracije i uništenja municije, nakon čega su zajedno obišli radne pogone, kao i laboratoriju za ispitivanje stabilnosti baruta.

Info- KL OS BiH