Komanda logistike

Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatere, klasa 15-1

20.2.2015

U organizaciji Komande logistike od 16.02. do 22.02.2015. godine, u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“, Doboj, realizovan je „Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatere 15-1“.

Kurs je pohađalo 24 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH. U ime komandanta Komande logistike, 16.02.2015. godine, kurs je zvanično otvorio i polaznicima i instruktorima se obratio načelnik Štaba Komande logistike, brigadir Marijan Pejić, koji je u svom obraćanju posebno istakao značaj obuke u korištenju LOGFAS softverskih alata u komandama i jedinicama OS BiH.

U prigodnom obraćanju prilikom zatvaranja kursa i uručenja certifikata, komandant Komande logistike, brigadir dr. Rusmir Mrković, je naglasio značaj uvođenja LOGFAS-a u Oružane snage BiH, kao osnove za automatizaciju logističkih procesa u planiranju i izvještavanju o potrebama, zalihama, operativnosti i dostupnosti materijalnih sredstava za obuku, vježbe i redovan život i rad komandi i jedinica OS BiH. Posebnu zahvalnost je uputio direktoru kursa i instruktorima, koji su svojim radom doprinijeli da realizacija ovog kursa bude na nivou koji zahtjevaju visoki NATO standardi. Polaznicima kursa je zaželio uspjeh u praktičnom korištenju stečenih znanja iz LOGFAS-a u jedinicama OS BiH.

 „Osnovni kurs za LOGREP korisnike/operatere“ je kurs iz programa obuke u NATO školi za komunikacije i informacione sisteme (NCISS Latina, Italija) i ima za cilj obuku u korištenju dijela LOGFAS softverskog paketa, koji se odnosi na logističko izvještavanje (LOGREP – Logistics Reporting).

Ovaj kurs je, po sadržaju, formi, temama i načinu izvođenja, identičan NATO kursu „LOGREP Basic Course“ (NCISS kod: 226) koji realizuje NATO škola NCISS Latina, Italija.

Kurs realizuju instruktori iz OS BiH koji su prethodno certificirani od NATO škole NCISS, tj. koji su završili NATO LOGREP instruktorski kurs (LOGREP TTT).

Kurs ima za cilj obuku logističkog personala u korištenju LOGFAS softverskog paketa, odnosno, njegovog dijela (modula) LOGREP, u cilju podrške u radu organa logistike u organizovanju, kontroli i analiziranju logističkih podataka i potreba komandi i jedinica, što uključuje i uloge u planiranju, koordinaciji, analiziranju i izvršenju logističke podrške kako na nacionalnom nivou tako i u NATO vježbama i operacijama.

Kurs se realizuje u potpuno opremljenom LOGFAS kabinetu, metodama prezentacija, instrukcija, praktičnog rada na računaru i rješavanja zadataka (vježbi) na računaru. Nakon uspješno završenog kursa, polaznici kursa dobijaju certifikat sa kvalifikacijom „LOGREP operater“. 

Ovaj kurs koji se realizuje u dva termina u ovoj godini za pripadnike OS BiH, od strane NATO škole za komunikacije i informacione sistemе (NCISS) Latina, Italija, zvanično je priznat kao NATO kurs i za polaznike ova dva kursa u organizaciji Komande logistike, certifikati će biti dodijeljeni od strane NATO škole NCISS Latina, Italija. Svi polaznici koji uspješno završe ovaj kurs ulaze u NATO bazu certificiranih LOGFAS operatera. 

Kroz program obučavanja u LOGFAS kabinetu Komande logistike, do sada je uspješno obučeno i certifikovano ukupno 116 LOGREP korisnika/operatera iz komandi i jedinica OS BiH.

Info-Komanda logistike