Komanda logistike

Realizacija kursa „LOGFAS M&T Fundamentals Course“ sa mobilnim trening timom NATO Škole NCISS Latina

5.11.2015

U kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“ u Doboju u organizaciji Centra za kontrolu kretanja (CKK) Komande logistike OS BiH u periodu 02.11. do 06.11.2015.godine realizuje se kurs „LOGFAS M&T Fundamentals Course“ za pripadnike OS BiH.

Kurs realizuju instruktori - Mobilni trening tim (MTT) iz NATO škole za komunikacije i informacione sisteme (NCISS) Latina gosp.Ian Garnett i WO Renato Pasquali. Ovaj kurs je iz programa saradnje OS BiH  sa NATO za 2015.godinu.

Kurs pohađa ukupno 22 polaznika iz komandi i jedinica OS BiH. Cilj kursa je priprema i obuka pripadnika OS BiH raspoređenih na logističkim dužnostima u komandama i jedinicama OS BiH koji se planiraju  za pohađanje specijalističkih LOGFAS kurseva u NATO školi NCISS Latina u budućnosti, jer je ovaj kurs preduslov za pohađanje ostalih M&T LOGFAS kurseva (ADAM User, CORSOM User, EVE user, EVE manager i ADAMS Advanced kourse). Obuka se realizuje po softveru/programu LOGFAS v.6.2.1, a radni jezik kursa je engleski.

Posjeta predstavnika NATO škole NCISS Latina, prema riječima koordinatora ovog događaja pukovnika Ernes Helega – Načelnika CKK, ujedno je i prilika da se predstavnici NATO škole Latine uvjere u kapacitete LOGFAS kabineta i mogućnosti unapređenja dalje saradnje i realizacije drugih LOGFAS kurseva u organizaciji OS BiH, jer OS BiH za sada imaju jedan NATO certificiran LOGFAS kurs („Osnovni LOGREP kurs za korisnike“) koji realizuju instruktori OS BiH, a kurs certificira NATO škola Latina kao svoj kurs. Osim toga, ovaj kurs je i prilika za jačanje sposobnosti OS BiH u korištenju NATO softverskog alata za planiranje i izvršenje logističke podrške – LOGFAS, koji su OS BiH počele koristiti od 01.04.2014.godine.

Logističku podršku realizaciji ovog kursa obezbjeđuje Komanda logistike.

Info-KL