Komanda logistike

Međunarodna logistička radionica “LOGDEV21 - LOGREP TTT”

30.7.2019

U periodu 29. jula do 02. avgusta 2019. godine u kasarni „Rajlovac“ u Sarajevu održava se međunarodna radionica pod nazivom „LOGDEV 21 - LOGREP TTT“ kao jedna u nizu radionica u sklopu priprema za održavanje međunarodne logističke vježbe LOGDEV-21. Na radionici učestvuje ukupno 24 učesnika iz 10 zemalja i to: Albanija (2 učesnika), BiH (8), Finska (1), Gruzija (1), Italija (2), Makedonija (3), Srbija (3), SAD (1), Njemačka (2) i Ukrajina (1). Organizatori radionice su US JS J7, US EUCOM J4 i Komanda logistike Oružanih snaga BiH, uz logističku i administrativnu podršku od strane CKK/KL, 8.bLP/KL i J4/ZŠ OS BiH.

Cilj radionice je obuka budućih instruktora za obuku i korištenje LOGFAS softverskog logističkog alata za logističko izvještavanje (LOGREP). Za potrebe održavanja ove radionice, Komanda logistike je privremeno izmjestila postojeći LOGFAS kabinet iz kasarne „Vojvoda Radomir Putnik“ Doboj u kasarnu „Rajlovac“ Sarajevo.

Zvaničnom otvaranju radionice 29. jula 2019. godine ispred OS BiH prisustvovao je i zvanično otvorio radionicu komandant Komande logistike brigadir Ernes Heleg.

Brigadir Heleg je u svom obraćanju pozdravio učesnike radionice, istakao značaj održavanja radionice za kvalitetne pripreme za održavanje vježbe LOGDEV-21, te iskazao zahvalnost predstavnicima US JS J7 za konitnuiranu podršku u okviru programa razvoja sposobnosti (Capability Development Program) koji ima veliki značaj za obuku i razvoj sposobnosti logističkog personala OS BiH kroz niz radionica, kurseva i konferencija koji prethode održavanju vježbe komandanog mjesta (CPX). Na kraju svog obraćanja, brigadir Heleg je zaželio svim učesnicima radionice uspjeh u radu, potpuno ostvarivanje ciljeva radionice i ugodan boravak u Bosni i Hercegovini.

Ispred organizatora radionice (US JS J7) gosp. James Bates zahvalio se OS BiH na prihvatanju organizacije održavanja ove radionice i iskazao svoje zadovoljstvo sa izvršenim pripremama za organizaciju i podršku ove međunarodne radionice, uz napomenu da će US JS J7 nastaviti sa pružanjem podrške i pomoći u obuci i razvoju sposobnosti logističkog personala OS BiH.

Info – KL

3 FOTO GALERIJA