4. Pješadijska brigada

Učenici osnovnih škola Hercegovine posjetili kasarnu „Božan Šimović“, Čapljina

10.11.2015

U povodu obilježavanja 10. godišnjice formiranja Oružanih snaga BiH, u kasarni „Božan Šimović“, Čapljina, 10. novembra 2015. godine održan je Dan otvorenih vrata koji su organizovali Komanda 4. pješadijske brigade i 4. logističkog bataljona Komande logistike.

Oko 250 učenika, nastavnika i direktora OŠ „Kočerin“ - Široki Brijeg, OŠ „Vladimir Pavlović“ – Čapljina , Osnovne škole Čapljina, Osnovne škole Stolac, Prve osnovne škole Stolac, OŠ “Fra Didaka Buntića” - Čitluk, Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Ljubinja, imali su priliku upoznati se sa životom i radom pripadnika OS BiH u kasarni “Božan Šimović”, te pogledati dio naoružanja i opreme koji se koriste u OS BiH.

Druženje je započelo intoniranjem himne Bosne i Hercegovine od strane Vojnog orkestra OS BiH u kino sali te pozdravnim riječima komandanta brigade, brigadnog generala Tome Kolende, koji je gostima zaželio dobrodošlicu, te im zaželio da se ugodno osjećaju u kasarni „Božan Šimović“ u Čapljini. Druženje sa učenicima osnovnih škola je nastavljeno predstavljanjem 4. pbr putem kratkog informativnog brifinga. Ova prilika je iskorištena i za realizaciju časa obuke za učenike i nastavnike na kojem su upoznati sa svim vrstama protivpješadijskih mina, kao i način na koji demineri OS BiH iste pronalaze na prostorima cijele Bosne i Hercegovine. U povodu obilježavanja 10. godišnjice formiranja OS BiH, komandant 4. pbr je osnovnim školama dodjelio zahvalnice. U sklopu boravka u kasarni „Božan Šimović“, pored prezentacije naoružanja, opreme i obučenosti pripadnika 4. pbr organizovano je takmičenje za učenike u disciplinama streljaštvo - zračna puška, bacanja bombe u cilj, te u poznavanju engleskog jezika.

Pripadnici OS BiH iz Čapljine su iskoristili ovaj boravak učenika da na najdostojanstveniji način predstave OS BiH i prošire saradnju sa lokalnim stanovništvom.

Info-4.pbr

4 FOTO GALERIJA
Video - Immediate response 2021