4. Pješadijska brigada

Stručno-specijalistički kurs artiljerije u kasarni „Miralem Jugo“

16.3.2016

Na osnovu Godišnjih smjernica za obuku 4. pješadijske brigade, u periodu od 15.02. do 15.03.2016.g. u kasarni „Miralem Jugo“ u Livču, u organizaciji artiljerijskog bataljona 4.pješadijske brigade realizovan je Stručno-specijalistički kurs artiljerije. Polaznici kursa su bili iz svih jedinica OS BiH i bilo ih je ukupno 25.

Domaćin kursa, artiljerijski bataljon 4.pješadijske brigade, imao je zadatak obezbjediti uslove smještaja i same obuke kao i  instruktore za izvođenje artiljerijske obuke. Napravljen je Plan i program ovog 4-sedmičnog kursa koji je za cilj imao usavršavanje i doobuku pripadnika OS BiH koji se nalaze na formacijskim mjestima artiljerije a nemaju potreban VES artiljerije.

Ovaj pilot-projekat su u toku realizacije kursa nekoliko puta posjećivali timovi iz Operativne komande OS BiH, Zajedničkog štaba OS BiH kao i brigadni general Mirsad Ahmić zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije prateći sami tok i kvalitet izvođenja obuke.

Poslije završnog testiranja, uručena su uvjerenja od strane predstavnika Komande obuke i doktrine. Najbolji polaznik kursa bio je st.vod. Pero Milošević pripadnik artiljerijskog bataljona 4.pbr.

Analiza, koju su izvršili direktor kursa major Branimir Bošković i instruktori kursa, u cjelini je potvrdila da je kurs ispunio očekivanja te da polaznici izlaze nakon 4-sedmične obuke osposobljeni za izvršavanje postavljenih zadataka.

info-4.pbr

7 FOTO GALERIJA
Video - Immediate response 2021