4. Pješadijska brigada

Delegacija Oružanih snaga SAD-a posjetila 4. pješadijsku brigadu

11.5.2016

Delegacija Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, na čijem je čelu bio potpukovnik Kris Werner je 10. i 11. maja 2016. godine posjetila 4. pješadijsku brigadu.

Zamjenik komandanta Operativne komande za operacije brigadni general Mirsad Ahmić i načelnik štaba 4. pbr brigadir Senad Memić s predstavnicima ZŠ OS BiH su u kasarni „Miralem Jugo“ u Mostaru 10. maja 2016. godine primili delegaciju Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Kroz informativni brifing, pomoćnik načelnika Štaba za operacije pukovnik Saša Popović upoznao je delegaciju OS SAD-a sa organizacijsko-formacijskom strukturom, razmještajem i težišnim zadacima brigade. Nakon brifinga gosti iz OS SAD-a su pratili FTX vježbu na temu „Operacije podrške miru“, a u izradi scenarija za vježbu, pored starješina brigade, učestvovale su i starješine ZŠ OS BiH, OK OS BiH i KOiD-a.

Nakon posjete kasarni „Miralem Jugo“, delegacija OS SAD-a je 11. maja 2016. godine posjetila kasarnu „Bilećki borci“ u Bileći, koju je primio zamjenik komandanta Operativne komande za resurse brigadni general Ivica Jerkić i načelnik štaba 4. pbr brigadir Senad Memić, te su tom prilikom pratili vježbu bojevog gađanja (LFX) na strelištu „Vodena gradina“.

Cilj posjete delegacije OS SAD-a 4. pješadijskoj brigadi je bio sagledavanje stanja obučenosti i interoperabilnosti jedinica 4. pbr, u skladu s NATO konceptom izvođenja vježbi.

Gosti iz Sjedinjenih Američkih Država su bili zadovoljni prezentiranom obučenošću pripadnika 4. pbr i njihovom spremnošću za izvođenje operacija podrške mir.

Info-4.pbr

5 FOTO GALERIJA
Video - Immediate response 2021