5. Pješadijska brigada

Zajednička obuka pripadnika 5. pješadijske brigade OS BiH i EUFOR-a iz oblasti „Operacija podrške miru (PSO)“

9.10.2015

Zajednička vojna obuka pripadnika 5. pješadijske brigade i EUFOR-a, iz Operacije podrške miru (PSO) realizirana je na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave”, Živinice, u periodu od 05. do 09. oktobra 2015. godine.

U obuci su učestvovali pripadnici 1. pješadijske čete /2. pb/5. pbr OS BiH i Mađarske čete iz kontigenta EUFOR-a u BiH. Cilj ove zajedničke vježbe je dostizanje obučenosti i spremnosti pješadijske čete 2. pb za provođenje taktika, tehnika i procedura u operacijama podrške miru, nijhove sposobnosti integracije u multinacionalno okruženje za izvođenje potpunog spektra operacija, te dostizanje zahtjeva interoperabilnosti u skladu s NATO doktrinom, procedurama i praksom. Također, važno je napomenuti da će 1. pješadijska četa /2.pb/5. pbr OS BiH učestvovati i na realizaciji vježbe sa rezervnim snagama EUFOR-a „OPREH - LEVEL 2“ na poligonu OS BiH, Manjača, u periodu od 19. do 22. oktobra 2015.godine.

Info-5.pbr

5 FOTO GALERIJA