5. Pješadijska brigada

Realiziranje zajedničke vježbe (FTX) OPREH LEVEL 2 pripadnika OS BiH i EUFOR-a

14.10.2015

Na glavnom poligonu obuke „Manjača“ u vremenu od 13. do 22. oktobra 2015. godine, realizira se Zajednička vojna obuka pripadnika OS BiH i EUFOR-a, iz Operacije podrške miru (PSO).

U obuci učestvuju pripadnici 1.pješadijske čete /2.pb/5. pbr OS BiH, pripadnici Vojne policije Brigade taktičke podrške (brTP), EOD tim (eksplozive ordenance disposal) Deminerskog batljona brTP, sanitetski tim iz Komande za podršku i Mađarska četa iz kontigenta EUFOR-a u BiH.

Cilj ove zajedničke vježbe je da jedinice OS BiH kroz angažiranje u višenacionalnom okruženju u realizaciji Operacija podrške miru (PSO) provjere i podignu nivo obučenosti i interoperabilnosti jedinica za navedeni zadatak kroz provođenje taktika, tehnika i procedura u operacijama podrške miru, njihove sposobnosti integracije u višenacionalnom okruženju za izvođenje potpunog spektra operacija, te dostizanje zahtjeva interoperabilnosti u skladu sa NATO doktrinom, procedurama i praksom.

Info- 5. pbr