5. Pješadijska brigada

Pripadnici 5. pbr OS BiH zajedno sa predstavnicima Ambasade SAD-a angažirani na obučavanju nastavnog personala

14.10.2015

U organizaciji tima za civilno-vojnu saradnju (CIMIC) Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i pripadnika Artiljerijskog bataljona 5. pbr OS BiH iz Žepča, 13.10.2015. godine, organizirana je i održana obuka nastavnika osnovnih škola gradova Žepče, Maglaj i Zavidovići na temu „Pružanje prve pomoći unesrećenoj djeci tokom nastavnih aktivnosti“.

Pored pripadnika Artiljerijskog bataljona, učešće u ovoj aktivnosti su uzeli i djelatnici Hitne pomoći grada Maglaja koji su bili predavači na navedenoj edukaciji.

Od strane CIMIC tima Ambasade Sjedinjenih Američkih Država osnovnim školama Žepča, Maglaja i Zavidovića uručeni su ormarići prve pomoći.

Nakon toga, na poligonu Prve osnovne škole u Maglaju održana je prezentacija sredstava veze i mjernih instrumenata, koja su na upotrebi u Artiljerijskom bataljonu 5. pješadijske brigade OS BiH, gdje su, pored pripadnika OS BiH, svoju opremu i sredstva prezentirali i djelatnici policijskih i vatrogasnih jedinica te Crvenog krsta Maglaja, što je jedan od pokazatelja da OS BiH imaju dobru saradnju sa lokalnim zajednicama i da se ta saradnja stalno unaprijeđuje.

Info- 5.pbr