5. Pješadijska brigada

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi na lokaciji kasarne i aerodroma “Dubrave” – Živinice.

21.10.2015

U svrhu osiguranja rezervi u stabilnim produktima i komponentama krvi, 20. oktobra 2015. godine, na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice, Komanda 5. pješadijske brigade OS BiH u koordinaciji sa 5. bLP/KL i Odjeljenjem za prikupljanje i konzervaciju krvi Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli, realizirala je akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Krv je dobrovoljno darivalo 32 pripadnika iz sastava jedinica stacioniranih na ovoj lokaciji (5.pbr OS BiH, 5.bLP/KL i Brigade taktičke potdrške). Za one koji su prvi put darivali krv od strane zavoda,  određena je krvna grupa i Rh faktor, dok će za sve darivaoce biti urađeni nalazi na transmisione bolesti (HbsAg – hepatitis B, HCV – hepatitis C, TPH – sifilis i HIV).

Ovo je sada već tradicionalna akcija, a predstavnici transfuziologije istaknuli su da se pripadnici OS BiH, i pored organiziranih akcija, redovno odazivaju na pozive u slučajevima kada je trebalo hitno osigurati određen broj doza krvi.

Info-5.pbr