5. Pješadijska brigada

Pripadnici 5. pbr OS BiH zajedno sa predstavnicima Ambasade SAD angažirani na obučavanju nastavnog osoblja

5.11.2015

Artiljerijski bataljon 5. pješadijske brigade u saradnji sa Timom za civilnu i vojnu podršku Američke Ambasade i općine Maglaj, u Osnovnoj školi Novi Šeher, su 03. 11.2015. godine, realizirali projekat „Obuka nastavnika i tehničkog osoblja škola u pružanju prve pomoći“.

Ova ciljna grupa je prva, koja treba da adekvatno reaguje u slučaju nesreća a samim tim i poveća sigurnost učenika u školama.

U  prvom dijelu obuke, realizirana je teoretska i praktična obuka u pružanju prve pomoći za nastavnike i tehničko osoblje Osnovnih škola“ Novi Šeher“iz Novog Šehera, “Huso Hodžić“ iz Tešnja i „Dositej Obradović“ iz Teslića.

U drugom dijelu projekta, nastavnicima i učenicima realizirana je prezentacija operativnih sposobnosti jedinica lokalne zajednice: policijskih, vatrogasnih, hitne pomoći, Crvenog križa i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i njihova uloga u sistemu sigurnosti.

Sama prezentacija kod učenika i nastavnika je izazvala ogromnu zainteresiranost, jer su na jednom mjestu mogli da upoznaju osoblje koje se brinu za njihovu sigurnost. Projekat obuke nastavnog osoblja  je uspješno proveden.

Info-5pbr