5. Pješadijska brigada

Komandant 5.pbr OS BiH brigadni general dr. Kenan Dautović prisustvovao svečanoj akademiji JU OŠ „Vukovije“

13.11.2015

Na poziv menadžmenta JU OŠ „Vukovije“ komandant 5.pbr OS BiH brigadni general dr. Kenan Dautović je 12.11.2015. godine prisustvovao svečanoj akademiji koju je menadžment ove škole upriličio povodom Dana škole i četrdesetog rođendana OŠ „Vukovije“.

Svojim prisustvom ovoj svečanosti, general Dautović je još jednom pokazao koliki značaj OS BiH pridaju jačanju saradnje sa lokalnim zajednicama na prostorima općina gdje su razmještena komande i jedinice  OS BiH. 

Inače, 5.pbr OS BiH ima jako dobru saradnju sa menadžmentom ove škole koja se na ovaj način još više proširuje.

Info-5pbr.