5. Pješadijska brigada

Pripadnici OS BiH podržali manifestaciju „Marš mira 2016.”

12.7.2016

Kao i ranijih godina od 07.07. do 11.07. 2016. godine povodom obilježavanja „21. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice“ oko 200 pripadnika OS BiH pružalo je podršku manifestaciji „Marš mira 2016. godine“.
Prije odlaska na navedenu aktivnost izvršene su detaljne pripreme, uključujući i prikupljanje svih sredstava iz sastava svih jedinica OS BiH kao i odabir personala. Kao i ranijih godina nosilac ovog zadatka bila je 5. pješadijska brigada, tj. njen 1. pješadijski bataljon, kao i drugi sastavi iz Brigade zračnih snaga i Brigade taktičke podrške.

Ključna zadaća jedinica OS BiH ostala je ista kao i prethodnih godina i odnosila se na osiguranje uslova za smještaj učesnika Marša, i to u: Nezuku (Sapna) 07.07. 2016. godine (za 500 učesnika marša) te u periodu od 08.07. do 11.07. 2016. godine na lokacijama Liplje (Zvornik), Pobuđe (Bratunac) i Potočari (Srebrenica) - smještaj za oko 2.500 učesnika Marša. Pored personala koji je logistički podržavao navedenu manifestaciju, 5.pbr OS BiH je angažirala i 46 pripadnika koji su na dan dženaze (11.07. 2016. godine) asistirali brojnim državnim i međunarodnim delegacijama prilikom polaganja cvijećа u „Memorijalnom centru Potočari“.

Jedinice Brigade zračnih snaga su pružale medicinsku zaštitu tokom realizacije zadatka, dok su sastavi Brigade taktičke podrške pored angažovanja snaga za zaštitu dana 11.07. 2016. angažovali i Počasnu jedinicu i Vojni orkestar.

S obzirom na značaj manifestacije sa svih nivoa su formirani timovi kako za koordinaciju upotrebe resursa tako i Tim za prihvat, doček i ispraćaj domaćih i međunarodnih delegacija.

Iako su temperature tokom realizacije zadaće bile dosta visoke, treba naglasiti da je zahvaljujući naporima svih pripadnika ova aktivnost veoma kvalitetno realizovana.

Info – 5. pbr

3 FOTO GALERIJA