5. Pješadijska brigada

Realizirana finalna planska konferencijа za vježbu „OPREX LEVEL 2“

10.8.2016

U kasarni „7. muslimanske brigade“ u Zenici 09.08.2016. godine, realizirana je finalna planska konferencija za predstojeću vježbu „OPREX LEVEL 2“, koja se planira realizirati u septembru 2016. godine.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Komande logistike OS BiH, 5. pbr, br TP, Glavna komanda EUFOR-a, MNB EUFOR-a te pridruženi savjetodavni tim (EAT) EUFOR-a u 5. pbr. Na konferenciji su usaglašeni ciljevi i planovi zajedničke obuke jedinica OS BiH i MNB EUFOR-a za period 29.08. -  09.09.2016. godine. Takođe, dogovorene su aktivnosti koje treba poduzeti, kako bi proces obuke i vježbe tekao uspješno.

Info-5. pbr