5. Pješadijska brigada

Radna posjeta Parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost 5.pješadijskoj brigadi OS BiH

22.9.2016

Članovi Parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost BiH, predvođeni predsjednikom komisije Sifetom Podžićem, u pratnji Parlamentarnog vojnog povjerenika Boška Šiljegovića, posjetili su 21. septembra 2016. godine Komandu 5. pješadijske brigade OS BiH na lokaciji razmještaja u kasarni i zračnoj luci „Dubrave“.

Prihvat Parlamentarne komisije izvršili su komandant 5.pbr brigadni general Kenan Dautović i komandant OK OS BiH generalmajor Dragan Vuković. Nakon riječi dobrodošlice i upoznavanja sa ključnim personalom Komande, kroz informativni brifing članovi Parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost BiH upoznati su o stanju i aktivnostima 5.pbr OS BiH, sa naglaskom na važne zadatke na kojima je brigada bila angažirana tokom ove godine, kao i sa problemima sa kojima se brigada susreće.

Poslije informativnog brifinga i diskusije, članovi Parlamentarne komisije posjetu 5.pbr okončali su obilaskom lokacije.

info – 5.pbr

5 FOTO GALERIJA