5. Pješadijska brigada

Zajednička vojna obuka Artiljerijskog bataljona Pete pješadijske brigade i Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane OS BiH

17.11.2016

Na lokaciji kasarne „Josip Karimović – Grabo“ Žepče, 16.11.2016. godine, realizirana je zajednička obuka pripadnika Artiljerijskog bataljona 5. pješadijske brigade i Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane OS BiH.

Cilj ove obuke je da se pripadnici Artiljerijskog bataljona praktično uvježbaju za ukrcavanje-iskrcavanje iz helikoptera. Obuka se realizirala kroz dvije faze: teoretski i praktični dio. Teoretski dio je obuhvatao ukrcavanje-iskrcavanje, procedure i raspored sjedenja, upotrebu vizuelnih signala za slijetanje helikoptera, osiguranje zone pri slijetnju i uzlijetanju helikoptera, korištenje sredstava veze zemlja-zrak.

Nakon uspješnog završetka teoretskog dijela obuke, prešlo se na praktični dio obuke, gdje su svi pripadnici Artiljerijskog bataljona, koji su učestvovali u obuci, praktično izvršili sve planirane radnje uz asistiranje posade 1. helikopterskog skvadrona.

Obuka je relizirana uspješno i svi pripadnici ove bojne uspješno su ovladali i uvježbali procedure ukrcavanja-iskrcavanja, kao i osiguranje zone pri slijetanju helikoptera.

Info-5.pbr

4 FOTO GALERIJA