5. Pješadijska brigada

Sastanak sa Načelnikom općine Fojnica

13.1.2017

U skladu sa misijom Oružanih snaga BiH, a u cilju unapređenja odnosa sa civilnim organima vlasti na nivou općina kantona Srednja Bosna, dana 11.01.2017. godine u zgradi općine Fojnica održan je koordinacijski radni sastanak sa Načelnikom općine Fojnica.

Na početku sastanka Načelnik općine Fojnica gosp. Sabahudin Klisura je prezentirao sistem, način organiziranja i funkcioniranja civilne zaštite na nivou općine, istakavši da postoje određeni napori da se izvrši profesionaliziranje postojećeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva Fojnica što bi utjecalo na efikasnije funkcioniranje ovog društva.

 

Načelnik općine Fojnica je od strane tima 2.pješadijskog bataljona 5.pbr OS BiH, koji je predvodio oficir za operacije i obuku major Borislav Miličević, upoznat sa strukturom OS BiH i 2.pješadijskim bataljonom, te zakonskim okvirima djelovanja pripadnika OS BiH u pružanju pomoći civilnim organima u slučaju prirodnih i drugih nesreća, kao i sa procedurama angažiranja naše jedinice u eventualnim kriznim situacijama.

 

Gospodin Klisura izrazio je veliko zadovoljstvo realiziranim sastankom, te je dogovoreno da se ova uspostavljena saradnja nastavi u narednom periodu, prvenstveno kroz učešće pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Fojnica u zajedničkoj obuci koja se već tradicionalno svake godine realizira u saradnji sa Vatrogasnim društvom Kiseljak.  

 

Na kraju sastanka, major Miličević je naglasio da su pripadnici 2.pješadijskog bataljona i prethodnih godina dali ogroman doprinos u spašavanju stanovništva i saniranju posljedica tokom i nakon elementarnih nepogoda koje su pogodile našu zemlju, te da su obučeni i spremni da u svakom trenutku, poštujući važeće procedure, pruže neophodnu pomoć civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda.

 

info-5.pbr