5. Pješadijska brigada

Dobrovoljno darivanje krvi na lokaciji kasarne i zračne luke “Dubrave” Živinice

1.2.2017

Pripadnici OS BiH stacionirani na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice, dana 31. januara 2017. godine dobrovoljno su darivali krv.

Dobrovoljno darivanje krvi je realizirano u svrhu osiguranja rezervi u stabilnim produktima i komponentama krvi. Krv je drobrovoljno darivalo 33 pripadnika iz sastava jedinica stacioniranih na ovoj lokaciji (5.pbr OS BiH, 5.bLP/KL i Brigade taktičke podrške).

Akciju je realizirala Komanda 5.pbr OS BiH u koordinaciji sa 5.bataljonom logističke podrške/Komanda logistike i Odjeljenjem za prikupljanje i konzervaciju krvi Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli.

Ovo je prva akcija dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj godini, a već trinaesta u protekle četiri godine, sa 586 prikupljenih doza najdragocjenije tečnosti do sada na lokaciji. Za one koji su prvi put darivali krv od strane Zavoda određena je krvna grupa i Rh faktor, dok će za sve darivatelje biti urađeni nalazi na transmisione bolesti (HbsAg – hepatitis B, HCV – hepatitis C, TPH – sifilis i HIV).

Rukovodilac tima Poliklinike za transfuziologiju u Tuzli dr. Ivana Lovrić po završetku akcije dobrovoljnog darivanja krvi, izrazila je zadovoljstvo i zahvalnost odzivom pripadnika OS BiH.

info-5.pbr