5. Pješadijska brigada

Postavljena jedinstvena obilježja na lokacijama 5.pbr OS BiH

19.7.2019

Na lokacijama 5. pješadijske brigade OS BiH, dana 17. i 18.07.2019. godine izvršeno je postavljanje novih jedinstvenih unificiranih tabli obilježja lokacija OS BiH.

Obilježja lokacija OS BiH su izrađena u skladu s tačkama 74. i 75. Pravila službe Oružanih snaga BiH a na osnovu Odluke Predsjedništva BiH o razmještaju i broju lokacija OS BiH.

 

Postojeća obilježja lokacija su uklonjena i ista će biti uskladištena u muzejima 1, 2. i 3. pješadijskog puka Oružanih snaga BiH.

 

Oružane snage BiH će i u budućem periodu nastaviti poduzimati sve neophodne korake ka ispunjavanju svojih obaveza u izvršavanju zakonom definiranih zadataka, kao i na svim ostalim aktivnostima koje zahtijevaju implementaciju zakonskih odredbi i propisa. 

 

info – 5.pbr

11 FOTO GALERIJA