5. Pješadijska brigada

Završetak vježbe vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 21-4“

26.5.2021

Dana 25.maja 2021.godine završena je Vježba vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 21-4“, na kojoj su učestvovali Komanda i podređene jedinice 5.pbr. OS BiH. Vježba je realizovana na lokacijama razmještaja jedinica 5.pbr i na lokaciji kasarna i zračna luka „Dubrave” Živinice.

Cilj ove vježbe je da se komande i jedinice 5.pbr OS BiH,  kontinuirano obučavaju za izvršenje dodijeljenih misija i time doprinose  jačanju operativnih sposobnosti i razvijanju vlastitih  kapaciteta.

Vježba vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 21-4“ trajala je od 17.05.2021.godine do 25.05.2021.godine. Vježba je realizirana u skladu sa scenarijem vježbe i u skladu sa dobijenim komandama.

Pripadnici 5.pbr koji su učestovali na Vježbi vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 21-4“  provjerili su i unaprijedili stepen obučenosti da u realnom vremenu planiraju i realiziraju dodijeljene zadatke.

Info – 5. pbr OS BiH


5 FOTO GALERIJA