6. Pješadijska brigada

Akcija dobrovoljnog davanja krvi 6. pješadijske brigade

24.6.2019

U saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Republike Srpske u Banja Luci pripadnici 6. pbr realizovali su, 19. juna 2019. godine, prvu ovogodišnju redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Tom prilikom, krv je dalo 20 pripadnika 1. pješadijskog bataljona, koji su se, osim danas, odazvali i na akciju dobrovoljnog davanja krvi i u mjesecu martu 2019. godine, kada je prikupljeno 48 doza ove dragocjene tečnosti.

Osim ovoga, pripadnici 2. pješadijskog bataljona su se, u mjesecu maju 2019.godine, odazvali na poziv kantonalne bolnice dr. „Irfan Ljubijankić“ u Bihaću, kom prilikom je prikupljeno 10 doza krvi.

Pored navedenog, ništa manje nije značajno ni pojedinačno davanje krvi pripadnika 6. pbr, koje je takođe evidentno u značajnom broju na svim lokacijama gdje su razmještene jedinice iz sastava 6.pbr (Banja Luka, Bihać, Orašje i Doboj).

Odgovorni ljekar Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske dr. Veselka Ćejić je izrazila zahvalnost na uspješnoj saradnji sa 6. pbr, koja traje već godinama. „Pripadnici ove brigade redovno se odazivaju našem pozivu i učestvujući u ovakvim humanitarnim aktivnostima, daju doprinos u obezbjeđivanju sigurnih i dovoljnih zaliha krvi. Kao i u ranijijim akcijama, evidentan je porast broja lica koja ovu dragocjenu tečnost daju prvi put, a prije svega mladih vojnika“, kazala je dr. Ćejić.

Doktor Zoran Marković, ljekar u komandi 6.pbr, koji od osnivanja brigade organizuje i realizuje ovu vrstu aktivnosti, ističe da je izuzetno značajno što se ne smanjuje broj pripadnika 6. pbr koji se odazivaju akcijama dobrovoljnog davanja krvi, kao i da je evidentno povećanje broja onih koji krv daruju prvi put. „Imajući u vidu humanost, potrebu i značaj darivanja krvi, pripadnici 6.pbr će i u narednom periodu, u saradnji sa relevantnim zdravstvenim ustanovama i zavodima za transfuziju u zoni odgovornosti 6. pbr, nastaviti ovu humanitarnu aktivnost“, rekao je dr. Marković.

Info 6. pbr

6 FOTO GALERIJA