6. Pješadijska brigada

Reakcija pripadnika OS BiH na opasnost od utapanja tokom podrške u realizaciji Evropskog prvenstva u raftingu „Banja Luka - Vrbas 2019“

10.7.2019

U periodu od 1. do 7. jula 2019. godine, realizovano je Evropsko prvenstvo u raftingu „Banja Luka - Vrbas 2019“, na kojem je u podršci bilo angažovano 40 pripadnika OS BiH iz sastava Izviđačke čete 6. pbr i 1/6. pbr. Pored toga što su sportovi na vodi atraktivni, oni sa sobom nose i određenu dozu rizika. Tako je tokom relizacije aktivnosti u takmičarskom dijelu uslijed prevrtanja čamca reprezentativaca Litvanije došlo do opasnosti od utapanja.

Ovom prilikom pripadnici tima za spašavanje (RESCUE TIM) iz sastava Izviđačke čete su pokazali da vladaju situacijom te dokazali osposobljenost i spremnost da reaguju u ovakvim situacijama. U datoj situaciji došli su do unesrećenih takmičara te ih evakuisali iz rijeke na sigurno područje. Pružanje pomoći unerećenim u svakoj situaciji za pripadnike OS BiH je imperativ što su i ovom prilikom, rizikujući i sopstvene živote, pokazali u datoj situaciji.

Pripadnici OS BiH koji su direktno učestvovali u spašavanju nisu krili radost i zadovoljstvo što su bili u prilici da daju doprinos i direktno učestvuju u spašavanju života. Ovom prilikom pripadnicima OS BiH čestitamo na angažovanju i dostojnom predstavljanju 6. pbr i OS BiH u cjelini.

Info 6. pbr

6 FOTO GALERIJA