6. Pješadijska brigada

Završetak Kursa za razvoj vođa

15.6.2020

U organizaciji 1. bataljona 6. pješadijske brigade (1/6.pbr), 12. juna 2020. godine u kasarni „Kozara“ u Banjoj Luci, upriličeno je svečano postrojavanje povodom završetka Kursa za razvoj vođa.

U skladu sa Godišnjim planom obuke 6.pbr za 2020. Godinu, navedeni kurs je za cilj imao podizanje nivoa osposobljenosti vojnika u izvaršavanju zadataka, te podršku konceptu razvoja vođa u OS BiH.

Ovo je sedmi put da 6.pbr realizuje ovakav kurs, kojeg pohađaju najbolji vojnici iz sastava komande i potčinjenih jedinica brigade. Nosilac realizacije kursa, kojeg su uspješno završila 32 polaznika, bio je 1/6.pbr. Za najbolje polaznike kursa proglašeni su: OR3 Dragan Railić, OR2. Elvis Gagić i OR2 Žana Janjić.

Komandant 6.pbr, brigadir Radovan Jović, je pripadnicima 1/6.pbr čestitao na uspješno realizovanoj aktivnosti. Brigadir Jović je u svom obraćanju naglasio značaj realizacije ovakvih kurseva, jer su oni prije svega temelj daljnjeg razvoja i usavršavanja vođa u OS BiH, te izrazio očekivanja da će polaznici kursa po povratku u matične jedinice stečena znanja i praktično primjenjivati i time doprinijeti boljem stepenu borbene spremnosti svojih jedinica. Brigadir Jović je na kraju čestitao svim polaznicima na uspješno završenom kursu te najboljim polaznicima uručio diplome.

Info - 6.pbr

4 FOTO GALERIJA