6. Pješadijska brigada

Finalna koordinacijska konferencija (MPC) za vježbu „COVID 19“

4.9.2020

U skladu sa Planom obuke komandi i jedinica OS BiH u 2020. godini, 3. septembra 2020. godine u kasarni „Kozara“ u Banjој Luci realizirana je Finalna koordinacijska konferencija (FKK) za vježbu „COVID 19“.

Konferencijom je rukovodio brigadni general Kenan Dautović, zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije. Pomenutoj konferenciji, koja je zbog epidemiološke situacije uzrokovane koranavirusom realizirana putem video konferencijskog servisa (VTS), prisustvovali su predstavnici ZŠ OS BiH, OK, KOiD i KP OS BiH, predstavnici svih komandi i jedinica OS BiH koje će učestvovati ili su u neposrednoj podršci u realizaciji vježbe, te predstavnici civilnih institucija i komplemetarnih službi u BiH (MUP FBiH, MUP RS, FUCZ i CZ Grada Banja Luka).

Konferencija je realizirana sa ciljem da se analiziraju i potvrde rezultati, produkti kao i zaključci sa Glavne planske konferencije (GPK), te definiraju obaveze i razmjene odgovarajuće informacije potrebne za realizaciju vježbe „COVID 19“.

Poslije uvodnog obraćanja brigadnog generala Kenana Dautovića, zamjenika komandanta OK OS BiH za operacije, komandant 6.pbr, brigadir Radovan Jović, ujedno komandant glavnih snaga za obučavanje, se u svom obraćanju osvrnuo na ciljeve i zadatke vježbe te očekivane produkte iste. Upoznao je prisutne sa realiziranim aktivnostima u periodu između dvije konferencije te naglasio izazov koji sa sobom nosi epidemija koronavirusa.

Brigadni general Kenan Dautović je ocijenio da je ova konferencija, uključujući i produkte rada, realizirana veoma uspješno te naglasio da će u narednom periodu uslijediti zaključci sa ove konferencije, kako bi svi učesnici vježbe uspješno realizirali sve neophodne zadatke do početka vježbe.

Info - 6. pbr

5 FOTO GALERIJA