6. Pješadijska brigada

Posjeta glavnog narednika NATO štaba u BiH komandi i jedinicama 2.pb

22.9.2020

Glavni narednik NATO štaba u BiH OR-9 Francis Swirko je 14 i 15. septembra 2020.godine boravio u posjeti komandi i jedinicama 2.pb u kasarni ,, Adil Bešić“ u Bihaću.

Cilj posjete narednika Swirke je upoznavanje sa aktivnostima koje komanda i jedinice 2.pb provode u odgovoru na novonastalu situaciju uzrokovanu korona virusom.

 

Komandant 2/6.pbr pukovnik Sead Šehić, ovom prilikom poželio je dobrodošlicu naredniku Swriki te ga upoznao sa trenutnom situacijom, naglasivši da je profesionalan odnos i zalaganje pripadnika 2.pb u ovakvoj situaciji, kao i tokom svih vidova obuka i vježbi, na veoma visokom nivou.

 

Obzirom da je ovo bila prva posjeta glavnog narednika NATO štaba u BiH ovoj jedinici, isti je iskoristio priliku da izvrši obilazak kasarne “Adil Bešić” kao i potčinjene jedinice bataljona, gdje je prisustvovao i izvođenju obuke pripadnika MB voda 120 mm i realizaciji MPV ,,Operacije podrške miru“ koju je realizovala 2.pč.

 

Komandant 2.pb pukovnik Šehić i glavni podoficir u 2.pb zastavnik Ekrem Žerić istakli su zahvalnost naredniku Swriki na izdvojenom vremenu i posjeti ovoj jedinici.

 

Info 6.pbr

3 FOTO GALERIJA