Operativna komanda

Održana Glavna planska konferencija na Dubravama

10.9.2020

Na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice u četvrak 10. septembra 2020. godine realizovana je Glavna planska konferencija za međunarodnu “Bilateralnu vježbu” Oružanih snaga BiH i SAD-a.

Nositelj konferencije, na kojoj je učestvovalo 38 osoba, bilo je Operativna komanda OS BiH, koju je predvodio zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za operacije brigadni general Kenan Dautović.

Na konferenciji je izvršena analiza realizovanih zadataka koje su proizašle iz Inicijalne planske konferencije. U nastavku rada konferencije, formirane su radne grupe, koje su razvile sve potrebne planove i instrukcije, te ih prezentovale na kraju rada konferencije. Na kraju, general Dautović je istakao da su svi ciljevi konferencije ispunjeni, nakon čega je izdao zadatke i smjernice za pripremu i realizaciju Finalne koordinacijske konferencije.

Tokom realizovanja konferencije preduzete su sve propisane mjere zaštite od pandemije COVID-19, te je naređeno da se iste provode i tokom realizovanja finalne koordinacijske konferencije kao i tokom realizacije vježe.

Info 5.pbr

5 FOTO GALERIJA