Brigada taktičke podrške

Primopredaja dužnosti komandanta Deminerskog bataljona

7.8.2015

Postrojavanje jedinica Deminerskog bataljona i ceremonija primopredaje dužnosti komandanta Deminerskog bataljona izvršeno je 07.08.2015. godine na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“, uz prisustvo načelnika štaba Brigade taktičke podrške brigadira Nenada Garića.

Primopredaja dužnosti komandanta Deminerskog bataljona izvršena je između dosadašnjeg komandanta pukovnika Dževada Zenunovića i majora Izudina Muftića koji je do sada obavljao dužnost oficira za podršku operacijama u Operativnoj komandi  OS BiH. Dužnost komandanta Deminerskog bataljona pukovnik Dževad Zenunović obavljao je od marta 2010. godine.

Kroz petogodišnji rad na dužnosti komandanta Demenerskog bataljona, pukovnik Dževad Zenunović dao je značajan doprinos u realizaciji ispunjenja planova protuminskih akcija, realizaciji obuke koja se provodila za deminersko osoblje, kao i izvršenju obuke NUS tehničara,  u cilju implementacije partnerskih ciljeva (L0035 i L0047). Za svoj doprinos i zalaganje tokom obavljanja dužnosti komandanta Deminerskog bataljona pukovnik Zenunović je 2010. godine nagrađen stimulativnom mjerom - sat sa posvetom od strane MO BiH.

Pukovnik Dževad Zenunović je Naredbom Ministarstva odbrane BiH postavljen na dužnost načelnika Odsjeka za osiguranje kvaliteta deminiranja i vezu u OK OS BiH.

Jedinice Deminerskog bataljona na čelu sa novim komandantom, majorom Izudinom Muftićem, će težiti ka ispunjenju godišnjeg Plana deminiranja za 2015. godinu od 4 134406 m2 sumnjive minirane površine.

Info-brTP