Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Podrška Projektu ,,Sarajevo meeting of Cultures"

3.7.2013

2. Helikopterski skvadron je dana 01.07.2013. godine podržao projekt pod nazivom Sarajevo meeting of Cultures ili Sarajevo susret kultura.

U 30-o minutnom panoramskom letu iznad grada Sarajeva, omogućeno je predstavnicima projekta da izvrše slikanje i snimanje značajnih kulturoloških nasljeđa u gradu Sarajevu. Sam projekat je zamišljen da predstavlja i promoviše novu turističku atrakciju - lokaciju koja bi na jednom mjestu objedinila historijski i kulturni opis Sarajeva i koji bi ujedno predstavljao i polaznu turističku tačku u gradu Sarajevu, te svojim simbolom/pečatom označilo prostor različitih kultura. LOKACIJA, koja na najbolji način oslikava susret kultura (MEETING OF CULTURES), nalazi se u neposrednoj blizini Gazi Husrev-begovog bezistana, odnosno Velike avlije. Geografski gledano (prema stranama svijeta) sa istoka - osmanlijskog trgovačkog grada i zapada - moderne zapadnjačke kulture. Ovo mjesto označeno pečatom ,,Sarajevo meeting of Cultures" predstavlja jedinstvenu tačku i turističku atrakciju sa koje posjetilac jasno može vidjeti susret različitih kultura.

info: br ZSi PZO