Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Upotreba helikoptera u cilju podrške obuci pripadnika „GSS-ZENICA“

25.6.2013

2. Helikopterski skvadron je dana 24.06.2013. godine na lokaciji k.Rajlovac, sa jednim helikopterom UH-1H, izvršio podršku pripadnicima GSS Zenica u realizaciji obuke „Uvježbavanje procedura spuštanja užetom iz helikoptera“.

Nakon izvršene teoretske obuke na zemlji, sa jednim helikopterom UH-1H, pristupilo se praktičnoj obuci rappelinga u Rajlovcu a tom prilikom je 8 pripadnika GSS-Zenica izvršilo spuštanje užetom iz helikoptera.

info: br ZSiPZO