Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Vježba Službe traganja i spašavanja

4.7.2013

Dana 03.07.2013. godine, pripadnici brigade ZS i PZO izvršili su vježbu Službe traganja i spašavanja. Vježba je izvršena s ciljem provjere rada sistema traganja i spašavanja, odnosno onog dijela sistema u kojemu bitnu uloga ima upravo brigada ZS i PZO.

Ugovorom između MO BiH i BHDCA, brigada ZS i PZO je uključena u službu dežurstva za potrebe BHDCA, neprekidno, 24/7/365. U vježbi su učestvovali helikopteri iz sastava 1.HS i 2.HS br ZS i PZO, kao i RCC tim iz Banja Luke na čelu sa gospodinom Komlenić Milošem, šefom RCC Banja Luka. Helikopteri iz obitelji Mi-8 su po scenariju vježbe pretraživali teren tragajući za "nestalim helikopterom" UH-1H, a bitno je naglasiti da su posade helikoptera STS-a reagovale u zadanom vremenu i da su pronašle"nestali helikopter" u veoma kratkom vremenskom roku. Po završetku vježbe održana je analiza na kojoj je brigadir Izudin Maleškić, načelnik Štaba br ZS i PZO i ujedno rukovodilac vježbe, vježbu ocijenio veoma uspješnom i zahvalio se timu RCC Banja Luka i posadama helikoptera na odličnoj saradnji.  

info:br ZSiPZO