Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Podrška vježbi „DINAMIČAN ODGOVOR 13-6“

10.9.2013

Drugi helikopterski skvadron Brigade Zračnih snaga i protuzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvovao je 10. septembra 2013. godine sa jednim helikopterom Mi-8MTV u podršci vježbi vanjskog ocjenjivanja „DINAMIČAN ODGOVOR 13-6“, koja se održala na Manjači.

Prilikom vježbe izvršen je zračni desant sa 17 (sedamnaest) vojnika - pripadnika 6. pješadijske brigade OS BiH.

Predviđeno je da BrZSiPZO učestvuje i u vježbi vanjskog ocjenjivanja 4. pješadijske brigade OS BiH.

Info - BrZSiPZO