Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Upotreba helikoptera u podršci aktivnostima „Marša mira 2014“

14.7.2014

2.Helikopterski skvadron brigade ZS i PZO je od 08.07. do 11.07.2014. godine aktivno učestvovao u podršci aktivnostima „Marša mira 2014“ i obilježavanja 19. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice.

Jedan helikopter UH-1H je izvršio prelet na lokaciju Konjević Polja sa zadatkom MEDEVAC obezbjeđenja „Marša mira 2014“. Helikopter je ostao na lokaciji Konjević Polja do 10.07.2014. godine. Posada helikoptera je, 10.07.2014. godine  izvršila prelet iz Konjević Polja na stadion u Bratuncu, gdje je ostala do 11.07.2014. godine sa zadatkom MEDEVAC obezbjeđenja učesnika marša kao i učesnika dženaze identificiranih žrtava iz jula 1995. godine.  Za vrijeme ovog obezbjeđenja, posada je sa helikopterom 10.07.2014. izvršila medicinsku evakuaciju 2 pacijenta sa 1 pratiocem iz Bratunca u bolnicu Tuzla.

Info - brZS