Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

2. HS posjetila delegacija Ureda nacionalnih gardi iz SAD-a

28.7.2014

Drugi helikopterski skvadron je 25.07.2014. godine realizirao prihvat posjete delegacije Ureda nacionalnih gardi u SAD-u predvođene načelnikom Ureda NG SAD-a, generalom Frankom Grassom, i delegacije Nacionalne garde Savezne Republike Meryland - SAD, predvođene general majorom Jamesom Adkinsonom.

Svrha posjete bila je upoznavanje sa jedinicom, uslovima života i rada, o zadacima i sposobnostima skvadrona sa posebnim osvrtom na operacije skvadrona tokom ovogodišnjih poplava u BiH, kao i sa saradnjom sa NG SAD Maryland.

Pored predstavnika 2.HS-a i br ZS i PZO, navedenim aktivnostima, u ulozi domaćina, prisustvovao je i zamjenik komandanta OK OS BiH za resurse, brigadni general Ivica Jerkić. Komandant 2.HS-a, pukovnik Muhamed Hasanović, održao je informativni brifing o aktivnostima skvadrona, uslovima života kao i sa izazovima s kojima se 2.HS svakodnevno susreće. Delegaciji  Ureda nacionalnih gardi u SAD-u prezentiran je i promotivni kratki film o jedinici. Nakon razmjene pitanja i mišljenja, delegacija Ureda nacionalnih gardi u SAD-u je u pratnji komandanta 2. HS obišla hangare i helikoptere iz sastava 2. HS-a i bLP-a br ZS i PZO.

Načelnik Ureda NG SAD, general Frank Grass, iskoristio je ovu priliku da hrabrim pripadnicima br ZS i PZO uruči medalje za iskazanu hrabrost i požrtvovanje prilikom pružanja pomoći civilnim strukturama  tokom nedavnih poplava, koje su zadesile centralni i sjeverni dio Bosne i Hercegovine. Inače dodijeljene medalje se u državi Merylаnd dodjeljuju još od 1776. godine i predstavljaju veliku čast dobitnicima istih.

info- br ZS i PZO

4 FOTO GALERIJA