Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Aktivnosti u povodu 1. decembra Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine

28.11.2014

Na lokaciji kasarne Rajlovac 26.11.2014. godine od 11.00 do 13.00 sati realizovana je aktivnost „Dani otvorenih vrata“, a u povodu obilježavanja Dana OS BiH. U sklopu tih aktivnosti 2. helikopterski skvadron je počastvovan posjetom najmlađih polaznika vrtića i škola iz Kantona Sarajevo.

Posjeta je uključivala obilazak helikoptera i objekata bLP i 2. HS-a iz sastava OS BiH. Posjetioci su upoznati sa helikopterima i zrakoplovstvom uopće, kao i sa radnim zadacima, dužnostima i obavezama pripadnika Zračnih snaga. Posjetioci su imali priliku i za slikanje u i pored helikoptera, što je izazvalo oduševljenje i osjećaj sreće kod najmlađih. Predstavnici vrtića i škola su izrazili zadovoljstvo posjetom, te iskazali nadu da će se saradnja između OS BiH i njihovih kuća nastaviti i u budućnosti.    


Info- brZS