Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Posjeta polaznika ljetnje škole „Mladi i sigurnost“

26.6.2015

U organizaciji Misije OSCE-a u BiH, polaznici ljetnje škole „Mladi i sigurnost“ posjetili su kasarnu „Rajlovac“, Sarajevo, 24.06.2015. godine, a ova aktivnost se provodi u Banja Luci, Sarajevu i Konjicu pod pokroviteljstvom radne grupe Vijeća ministara BiH.

Svrha posjete bila je upoznavanje sa jedinicom, uslovima života i rada, kao i sa dužnostima, obavezama i osposobljenošću jedinice za izvršavanje zadataka. Komandant 2. helikopterskog skvadrona pukovnik Muhamed Hasanović održao je informativni brifing o aktivnostima i uslovima života i rada u jedinici. Poručnik dr. Haris Varupa prisutne zvanice upoznao je sa pojedinim karakteristikama medicinske evakuacije (MEDEVAC) i opreme Službe traganja i spašavanja (STS), kao i osposobljenošću jedinice za MEDEVAC i STS misije. Polazncima ljetnje škole nakon brifinga, prezentovan je i promotivni kratki film o jedinici.

Nakon razmjene pitanja i mišljenja, polaznici ljetnje škole su u pratnji komandanta 2. helikopterskog skvadrona obišli hangare i helikoptere iz sastava 2. HS-a i bLP-a Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane. Pored predstavnika domaćina iz sastava 2.HS-a i bLP-a, navedenim aktivnostima prisustvovali su i predstavnici OSCE-a u BiH i MO BiH brigadir Mersida Mešetović.

Info- brZS i PZO