Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Helikopter OS BiH evakuirao životno ugrožene pacijente u KC Tuzla

9.7.2015

Helikopter UH-1H OS BiH za hitnu medicinsku evakuaciju (MEDEVAC), koji od 08. do 11.07.2015. godine aktivno učestvuje u podršci aktivnosti „Marša mira 2015“ i obilježavanja 20. godišnjice stradanja Bošnjaka Srebrenice, 09.07.2015. godine, izvršio je hitnu medicinsku evakuaciju dva životno ugrožena pacijenta iz Bratunca u Klinički centar Tuzla.

Oružane snage BiH su navedenu zadaću pravovremeno i uspješno izvršile, a letjelica se vratila u Konjević Polje i nastavila sa MEDEVAC dežurstvom.

OS BiH će i dalje u okviru raspoloživih kapaciteta i resursa biti u stalnoj pripravnosti za pružanje asistencije civilnim organima vlasti u BiH po zahtjevima i u vanrednim situacijama, i time dati svoj puni doprinos u izvršavanju ove zakonom propisane zadaće.

Info- ZŠ OS BiH