Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

M2M seminar "Zajedničke operacije i planiranje"

17.3.2016

U skladu s Planom događaja obuke M2M (Mil-to-Mil) za 2016. godinu i saradnje Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH s predstavnicima Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a u BiH i Nacionalne garde Marylanda, u periodu od 07. do 10.03.2016. godine u kasarni Rajlovac, održan je seminar na temu "Zajedničke operacije i planiranje".

Seminar su održali pripadnici Nacionalne garde Marylanda, piloti: OF-3 Teresa M. Parrota, OF-2 Neal G. Murray i CW3 Luciana Spencer, a istom su prisustvovali pripadnici OS BiH iz brigada pod komandom Operativne komande OS BiH, pripadnici Centra za borbene simulacije i Zajedničkog štaba OS BiH.

Cilj seminara je bio poboljšati međusobnu koordinaciju i razumijevanje između različitih vidova, rodova i službi u planiranju i učinkovitoj upotrebi zrakoplovnih snaga OS BiH. Također je razmatran proces donošenja vojnih odluka pri upotrebi zrakoplovstva, te zračno-desantne operacije na nivou brigade, a završen je vježbom u kojoj su učesnici pokazali visok stepen usvojenih znanja.


Info-brZSiPZO